לפעמים קשה להבין את 'הוראות העבודה' ? ר"ת האנגליים של מונחי הסריגה

אפילו שאני אוהבת ומעדיפה לתכנן ולעצב בעצמי בגדים וסריגים וודאי שכל פריטי האמנות שלי באים ממוחי ורעיונותי. אני נהנית לבחון לעיתים עיתוני אופנה וסריגה ללמוד דוגמאות חדשות ולהתרשם ממה שאנשים אחרים מחלקים עמנו.  אני קוראת ובוחנת את ההוראות ועלי להודות שלפעמים קשה להבין את הוראות העבודה. אם נתעלם מהקושי הקל ביותר שהוא מידות בסמ' או אינצים, רוב הספרים/עיתונים מדפיסים כעת את שניהם, אך פה ושם יש כאלו שמדפיסים רק אחד מהם, מה שלא נורא בכלל אם הם מציינים את המספרים ניתנים? באינצים או בסמ'!. לא תאמינו אבל ראיתי גם ספרים שבהם יש רק מספרים והיה עלי לנחש באיזו מידות מדובר.

-הרבה פעמים הספרים או העיתונים משתמשים בראשי תיבות אך שוכחים לתת את פירוש ראשי התיבות.

-הוראות לעבודת צינורה [קרושט] שונות מאנגלית לאמריקאית ולעיתים שוכחים  לציין על פי איזו מהשיטות  עבדו וכתבו את הטראטת העבודה.

לשיפודים וצינורות קרושט יש שלושה מיני מידות  אמריקאי, אנגלי ואירופי= מ"מ.

בעית ראשי התיבות, אם הפכת את העיתון הסר לכל כיוון ולא מצאת מילון ראשי תיבות? אפשר לפנות לרשימת ראשי תיבות של ספר או עיתון ולראות האם ראשי התיבות מתאימות, אם כן זה קל, לפעמים רק חלק מהן מתאים אז מומלץ לחפש בעוד ספרים. כיום יש גם מילוני סריגה שמכילים גם רשימות מקובלות על רוב היצרנים. מילון ראשי תיבות מעולה ניתן למצוא בספר

The Illustrated Dictionary of Knitting, by Rae Compton, Interweave Press, 1988

אני הוספתי לרשימה של הספר תרגום לעברית -מימין,   באמצע המילה האנגלית, משמאל ראשי התיבות

 

 

לסרוגין

alternate/ly

alt

החל מ…, התחילי

begin/ning

beg

צמה

cable

C

סנטימטר =סמ'

centimetre/s

cm

שיפוד צמות [שיפוד קטן כפול חודים]

cable needle

CN

המשיכי

continue

cont

הפחיתי

decrease

dec

הבא/ים אחריו

follow/ing

foll

קדמי או קדימה

front or forward

ft,fwd

גרם/ים

gramme/s

g

סריג סרוג כולו [הלוך ושוב] בימין, כך שמשטחו נראה שורה אחת ימין ואחת שמאל

garter stitch

g st

אינץ'/ים

inch/es

in.

הוסיפי

increase

inc

[עין] ימין

knit

K

סרגי דרך החלק האחורי של העין

Knit through back of loop

Kb

מטר/ים

metre/s

m

מילימטרים

millimetres

mm

עשי/ יצרי [עין] 1

make 1

M1

עשי/יצרי [עין] 1 – הרימי את החוט שלפני העין הבאה וסרגי אותו כעין ימין

make 1-lift thread before next stitch and knit it.

M1K

עשי/יצרי [עין] 1- הרימי את החוט שלפני העין הבאה וסרגי אותו כעין שמאל

make 1- lift thread before next stitch and purl it.

M1P

עשי/יצרי [עין]1-הרימי את החוט שלפני העין הבאה,סרגי בימין דרך גב העין

make 1- lift thread before next st. knit through back of loop.

M1Ktbl

עשי/יצרי [עין]1- הרימי את החוט שלפני העין הבאה,סרגי בשמאל דרך גב העין

make 1- lift thread before next st. purl through back of loop

M1Ptbl

עשי בליטה

make bobble

MB

צבע ראשי

main colour

MC

גוון ראשי

main shade

MS

מספר

number

No.

[עין] שמאל

purl

P

דוגמא

pattern

patt

סרגי בשמאל דרך גב העין

purl through back of loop

Pb

העבירי עין [בלתי סרוגה] שהועברה לשיפוד הימני מעל….

pass slipped st. over

Psso

העבירי 2 עיניים [בלתי סרוגות] שהועברו לשיפוד הימני מעל…

pass 2 slipped st. over

P2sso

נותר/ים

remain/ing

Rem

חוזר חלילה

repeat/ing

rep, rept

אחורנית, ההפך

reverse

rev

סריג שכל משטחו שמאל

reverse stocking stitch

rev st st

צד ימין

right side

RS

העבירי עין1[לא סרוגה]לשיפודהשני, סרגי 1 בימין,העבירי את הלא סרוגה מעל ל1 ימין, חזרי ודלגי [ ללא סריגה] מעל לעין הבאה

slip 1'knit 1, pass skipped st. over, return,pass next st. over

SKORO

העבירי עין 1 [לא סרוגה] סרגי 1 בימין, העבירי את הלא סרוגה מעל…

slip1, knit 1, pass slipped st. over

SKPO

העבירי עין 1 [לא סרוגה], סרגי 2 עיניים ביחד, העבירי עין לא סרוגה מעל ל2 יחד

slip1, knit 2 together, pass slipped st.over

SK2togPO

העבירי עין לא סרוגה לשיפוד השני

slip

sl

העבירי 2 עיניים לא סרוגות לשיפוד השני,אחת אחרי השניה וכאילו נסרגו בימים, הכניסי את השיפוד השמאלי לחלק הקדמי של 2 העיניים, משמאל לימין וסרגי יחד בימין.

slip next 2 st. singly &knitwise, to right needle, insert left needle through front of both st. from left to right and knit together

SSK

עין/עיניים

stitch/es

st/s

סריג שכל משטחו ימין

stocking stitch

St st

בגב העין [החלק המרוחק מאתנו]

through back of loop

tbl

ביחד

together

tog

פתלי [ פתלי עין אחת מעל אחרת]

twist [cross one st over anther

tw

פתלי 2 לאחור-העבירי שיפוד מאחרי העין ה1,סרגי את ה2 בגבה ואז סרגי את ה1

twist 2 back-pass needle behind 1st stitch,knit 2nd stitch through back of loop, then knit 1st stitch.

Tw2Lor Tw2B

פתלי 2 קדימה- העבירי שיפוד לפני העין ה1סרגי את העין ה2ואחריה את ה1

twist2 forward-pass needle in front of 1st stitch knit 2nd stitch,then 1st stitch

Tw2R or Tw2F

פתלי 2 שמאלה כאילו נסרגו שמאל-העבירי שיפוד אחרי העין ה1,סרגי בשמאל את העין ה2 בגבה ואז סרגי את העין ה1 בשמאל

twist 2 left purlwise-pass needle behind 1st stitch,purl 2nd stitch through back of loop , then purl 1st stitch

Tw2LP

פתלי 2 עיני ימין כאילו נסרגו שמאל- העבירי שיפוד לפני העין ה1,סרגי את העין ה2 בשמאל ואז סרגי את ה1 בשמאל

twist 2 right purlwise-pass needle in front of 1st stitch, purl 2nd stitch then purl 1st stitch

Tw2RP

פתלי 2 שמאלה, סרגי 1 בשמאל, ושניה בימין-העבירי שיפוד אחרי ה1,סרגי את ה2 בשמאל בגב העין ואז סרגי את ה1 בימין

twist 2 left, purl, knit-pass needle behind 1st stitch, purl 2nd stitch through back of loop, then knit 1st stitch

Tw2LPK

פתלי 2 ימינה, סרגי אחת בימין ושניה בשמאל- העבירי שיפוד לפני העין ה1, סרגי בימין את העין ה2 ואז סרגי בשמאל את ה1

twist 2 right, knit , purl- pass needle in front of 1st stitch, knit 2nd stitch then purl 1st stitch

Tw2RKP

פתלי שמאלה- העבירי שיפוד אחרי העין ה1, סרגי את ה2 דרך גב העין ,ואז סרגי את 2 העיניים יחד בימין בגבן.

twist left- pass needle behind 1st stitch, knit 2nd stitch, tbl then knit both stitches together through back of loops

TwL

פתלי 3 שמאלה- העבירי שיפוד מאחרי ה1 וה2 , סרגי בימין את העין ה3 בגבה, סרגי בימין את ה2 בגבה , ואז סרגי בימין את ה1 בגבה

twist 3 left-pass needle behind 1st &2nd stitches,knit 3rd through back of loop, knit 2nd through back of loop, then knit 1st

Tw3L or Tw3B

פתלי ימינה- סרגי 2 ביחדכמו שסורגים ימין אבל אל תורידי אותן מהשיפודהשמאלי, סרגי 1 ימין בצדה הקדמישל העין הראשונה ואז העבירי את שתיהן לשיפוד הימני.

twist right—k2tog knitwise but do not slip of left needle, K1 through front of 1st stitch then slip both stitches onto right needle

TWR

פתלי 3 ימינה – העבירי שיפוד לפני העין ה1 וה2, סרגי את ה3 בימין, אז את ה2 ולבסוף את ה1

twist 3 right – pass needle in front of 1st &2nd stitches , K 3rd, then 2nd them 1st stitches

Tw3R or TW3 R

צד שמאל

wrong side

WS

חוט/ים

yarn

y

חוט לאחור

yarn to back

yb, ybk

חוט לחזית

yarn to front

yf, yft

חוט קדימה

yarn forward

yfwd

חוט מעל לשיפוד

yarn over needle

yon

חוט פעמיים מעל לשיפוד

yarn twice over needle

y2on

חוט 3 פעמים מעל לשיפוד

yarn 3 times over needle

y3on

חוט מסביב לשיפוד

yarn round needle

yrn

 בפרק אחר אביא לוחות נוספים עם תרגום לעברית

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
פורסם בקטגוריה אוספים, אמנות סיבים, ארון הספרים האמנותי, כללי, מלאכת מחשבת, תדמית מדומיינת, עם התגים , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

5 תגובות בנושא לפעמים קשה להבין את 'הוראות העבודה' ? ר"ת האנגליים של מונחי הסריגה

 1. מאת אריאלה‏:

  ההסברים הללו הגיעו בדיוק בזמן. את המורכבים יותר אני מתכוונת לנסות בקרוב.
  תודה מראש.

  • מאת mirjam‏:

   אריאלה אני השתדלתי מאד מאד לא לשגות, אז אנא שימי לב ואך תמצאי חלילה שגיאת דפוס הרימי קול ואני אתקן. תהני. מרים

 2. מאת רבקה פרידלנדר‏:

  תודה רבה ! שמרתי כמסמך.
  אין כמוך …

 3. מאת מיכל‏:

  הי
  יופי של מאמר
  מה זה ticking stitched?

  • מאת mirjam‏:

   שלום מיכל, Ticking Stitich הוא תך ברקימה, אם תקלידי אותו במנוע חיפוש תראי הרבה בדים עם תכי רקמה כאלו. גם באריגה את יכולה לראות דוגמא כזו. אבל טרם ראיתי כזה בסריגה. מרים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.